Μικρά μυστικά

Σύντομα κοντά σας

ΖΥΜΗ ΜΑΓΙΑΣ

Όσα είδη μας είναι φτιαγμένα με Ζύμη Μαγιάς (π.χ. πιτσάκια, πεινιρλάκια)

ΖΥΜΗ ΚΟΥΡΟΥ

Όσα είδη μας είναι φτιαγμένα με Ζύμη Κουρού προτείνουμε την παρακάτω διαδικασία:

ΖΥΜΗ ΣΦΟΛΙΑΤΑΣ

Όσα είδη μας είναι φτιαγμένα με Ζύμη Σφολιάτας για το ψήσιμο τους προτείνουμε

ΖΥΜΗ ΚΡΟΥΑΣΑΝ

Όσα από τα είδη μας χαρακτηρίζονται ως Κρουασάν, θα πρέπει για το ψήσιμο τους να ακολουθήσουμε

Σελίδες