ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΟΥ

Περιγραφή: 

Ζητείται βοηθός λογιστού με προϋπηρεσία και γνώση προγράμματος μισθοδοσίας.