ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (ΦΡΕΣΚΑ)

Ελληνικά

Φύλλο κρούστας, Σφολιάτας, Χωριάτικο, Καταϊφι.

Τα προϊόντα αυτά είναι σε κατάσταση έτοιμα να χρησιμοποιηθούν.
Σε περίπτωση που θέλουμε να τα διατηρήσουμε πάνω από 3 ημέρες τα τοποθετούμε στην
κατάψυξη εώς την ημερομηνία λήξης τους.

Image: